Strona główna

Podstawowym  zadaniem  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  Urzędowie   jest  utrzymanie  w pewnej sprawności  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w  celu zapewnienia  niezakłóconej dostawy i odbioru ścieków od naszych klientów .

I   Informacje  dotyczące  sieci  wodociągowej .

Na ternie  gminy  Urzędów  znajduję  się   cztery   ujęcia  wody .

  • ujęcie  wody  „ Urzędów ”
  • ujęcie  wody „ Natalin”
  • ujęcie  wody „ Zadworze”
  • ujęcie wody „ Boby Księże ”

Woda  jest do odbiorców dostarczana   za pośrednictwem  sieci  rozdzielczej oraz przyłączy domowych

  • sieć  rozdzielcza  – 101 km
  • łączna  długość  przyłączy  74 km

Ujęcie  wody  „ Urzędów ”  – ujęcie  posiada trzy studnie . Woda  dostarczana  dla odbiorców  jest grawitacyjne  i ciśnieniowo . W  rejonie ujęcia  występuje poziom wodonośny – kredowy.

Wodociąg  pracuje w układzie dwustopniowym . Pompy  głębinowe pompują wodę do zbiorników .

Woda ze zbiornika napływa grawitacyjnie na pompy II stopnia do kolektora ssawnego zestawu hydroforowego składającego się z 5 sztuk pomp  wielostopniowych pionowych .

Ujęcie  zostało  w 2011r gruntownie  zmodernizowane  . Stare  hydrofory 
i pompy  płaskie  zostały  zastąpione  zestawem hydroforowym „ Instalcompact” wykonanym za stali kwasoodpornej .

Ponadto zestaw  hydroforowy wyposażony jest w moduł komunikacji GPRS , który umożliwia wysyłanie sygnałów awaryjnych do obsługi  hydroforni. Moduł  dodatkowo wysyła powiadomienia o awarii pomp głębinowych . Modernizacji  uległ  też   sam  budynek  hydroforni.

Ujęcie  wody  „ Natalin”  – ujęcie  posiada jedną  studnie .  Stacja wodociągowa  posiada  jednostopniowy  układ pompowania wody .
Woda ze  studni podawana jest  pompą  przez hydrofory do  sieci rozdzielczej. W  rejonie  ujęcia  występuje  poziom  wodonośny – kredowy .

Ujęcie  wody  „ Zadworze ”  ujęcie  posiada  dwie  studnie . Ujęcie pracuje
w układzie dwustopniowym  pompownia  dla Józefina , koloni Skorczyce
i części Zadworza , a dla pozostałych miejscowości  w układzie pompowania jednostopniowego z zasilaniem sieci grawitacyjnym  ze zbiornika wyrównawczego.  Woda  pobierana  jest z utworów  kredowych .

Ujęcie  wody „ Boby Księże ” ujęcie  posiada  dwie studnie . Woda  dostarczana dla odbiorców  jest grawitacyjnie  i ciśnieniowo .Woda do odbiorców  podawana jest  w układzie  dwustopniowym  i jednostopniowym. Woda  pobierana  jest z utworów  kredowych .

II  Informacje  dotyczące  sieci kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacyjna  wykonana  jest z rur  PCV , PE. Łączna  długości  sieci kanalizacji  sanitarnej to  25 709 km . W  układzie  sieci kanalizacji sanitarnej   działa  7 przepompowni ścieków .

Ścieki  odprowadzone są  poprzez  układ kanałów do oczyszczalni  ścieków  przy ul. Wodnej  76

Ścieki  zanim  dopłyną  na  oczyszczalnie  przepływają  przez  sito piaskownik  gdzie  oddzielane są  elementy  stałe  od  ścieków .  Na  przepompowni ścieków w m. Bęczyn zamontowany  jest zestaw  do  dozowania  związków chemicznych typu FERROX S1 celem wyeliminowania nieprzyjemnych  zapachów.

III  Informacje  dotyczące  podstawowego  sprzętu:

Prace ziemne  na  sieciach – koparko –ładowarka   JCB 4CX , minikoparka  gąsienicowa  CATERPILLAR 303C CR  , samochód ciężarowy Man , ciągniki CASE  i C-360. ZGK w  Urzędowie  posiada  niezbędny sprzęt  do  wykonywania  przyłączy   wodociągowych    i  usuwania  awarii  na sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej .

Transport  pracowników i materiałów zapewnią samochody  pogotowia   technicznego wod-kan Citroen Jumper  i  Fiat Ducato.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie © 2018 Frontier Theme