Informacje

Komunikat PPIS w Kraśniku o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Boby.

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody w dniach 21.02.2023 i 24.02.2023 .
________________________________________

________________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie informuje ze w dniu 10.03.2021 będzie przerwa w dostawie wody z przyczyn technicznych w miejscowościach : BOBY KSIĘŻE , BOBY WIEŚ , BOBY KOLONIA , MONIAKI , MONIAKI KOLONIA , WIERZBICA ,OKRĘGLICA .

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje ze w dniu 10.02.2021 będzie przerwa w dostawie wody z przyczyn technicznych w miejscowościach Góry,Skorczyce , ul.Zakościelne.

Informacja o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie © 2018 Frontier Theme