Polityka prywatności

Inspektor IODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Aleksandrę Jarocką, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie © 2018 Frontier Theme